#thực hiện giãn cách xã hội

8 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Nông nghiệp giải cứu

GD&TĐ - Tình trạng “giải cứu nông sản” diễn ra khắp nơi hiện nay nên có người gọi đó là “nền nông nghiệp giải cứu”.