#thành lập đoàn

8 kết quả phù hợp

Công nhân Công ty Điện lực Quảng Bình lắp đặt và sửa chữa thiết bị chiếu sáng ở vùng khó khăn.

Quảng Bình: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong tháng thanh niên

GD&TĐ - Những phần quà cho học sinh, những hộ gia đình khó khăn hay những công trình có ý nghĩa giúp ích cộng đồng, vùng sâu vùng xa đã được tuổi trẻ Công ty Điện lực Quảng Bình thực hiện hưởng ứng Tháng Thanh niên 2021.