#Sửa đổi quy định

2 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Nghiên cứu sửa đổi quy định về dạy thêm, học thêm

GD&TĐ - Cử tri tỉnh Thừa Thiên - Huế kiến nghị có giải pháp quyết liệt chấm dứt tình trạng học thêm, dạy thêm nhằm xây dựng môi trường giáo dục trong sạch, lành mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện.