#STEM

50 kết quả phù hợp

Stem đánh thức đam mê khoa học trong học sinh Nam Định.

STEM đánh thức đam mê khoa học

GD&TĐ - Giáo dục STEM hiện thực hóa học đi đôi với thực hành, kiến thức khoa học gắn liền với ứng dụng thực tiễn trong hoạt động dạy – học ở các nhà trường.