#phương án phù hợp thực tiễn

1 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Phương án tuyển sinh phù hợp thực tiễn

GD&TĐ - Thông tin về việc tuyển sinh Đại học giai đoạn 2021 – 2025 vẫn giữ ổn định như năm 2020 đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của hầu hết các cơ sở giáo dục đào tạo; đặc biệt là học sinh và phụ huynh.