#phát minh của trẻ em

1 kết quả phù hợp

Louis Braille phát minh ra bảng chữ nổi.

Những phát minh của trẻ em làm thay đổi thế giới

GD&TĐ - Chữ nổi Braille dành cho người khiếm thị, đồ bảo hộ tự sát khuẩn cho nhân viên y tế… là những phát minh giàu tính nhân văn được “nhào nặn” bởi óc sáng tạo của trẻ em trên thế giới.