#Ông Nguyễn Đức Chung hầu toà

2 kết quả phù hợp

Bị cáo Nguyễn Đức Chung được áp giải tới tòa.

Ông Nguyễn Đức Chung kêu oan, xin đối chất

GD&TĐ - Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung kêu oan trước cáo buộc lạm dụng chức vụ và cho hay “chưa bao giờ bàn bạc với ai, làm gì để tính toán lấy một đồng của Nhà nước”.