#nhóm nghệ sĩ trẻ

1 kết quả phù hợp

Vở diễn “Hai nàng Nguyệt Cô” với những cách tân đầy tính ngẫu hứng.

Tương lai của nghệ thuật truyền thống

GD&TĐ - Một nhóm các nghệ sĩ trẻ có mối quan tâm đặc biệt đến nghệ thuật truyền thống cùng nhau mở dự án nhằm đi tìm đích phát triển các loại hình nghệ thuật cổ truyền.