#nhân tố thay đổi “cuộc chơi”

1 kết quả phù hợp

Trẻ sẽ có cơ hội học linh hoạt.

Nhân tố thay đổi “cuộc chơi”?

GD&TĐ - Khi đại dịch bùng phát, công nghệ được coi là “huyết mạch” của ngành Giáo dục. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích, không ít người gặp rào cản khi sử dụng công nghệ.