#nhà thiết kế

1 kết quả phù hợp

Bộ sưu tập Mỵ Châu.

Viết tiếp giấc “mộng bình thường”

GD&TĐ - “Mộng bình thường” là một câu chuyện với giấc mơ đang được viết tiếp của nhà thiết kế Thủy Nguyễn. Cô kể lại câu chuyện sáng tạo của mình gắn với những chất liệu văn hóa và thủ công đặc trưng nhất của Việt Nam.