#Nguyễn Tường Văn

2 kết quả phù hợp

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn.

Quảng Ninh có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có các quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.