#Mỹ nhân

12 kết quả phù hợp

Tranh minh họa chúa Nguyễn Hoàng mở đất vào phía Nam.

Kế mỹ nhân của chúa Nguyễn

GD&TĐ - Lập Bạo tiếp nhận lời xin hòa và lễ vật của chúa Nguyễn. Ông ta thích nhất lễ vật - mỹ nhân Ngọc Lâm, đồng ý sau 3 ngày sẽ làm lễ kết giao.
Tranh vẽ Quản Trọng - người có công lớn trong việc phò tá Tiểu Bạch (Tề Hoàn Công) thành tựu bá nghiệp.

Mỹ nhân tri kỷ của Quản Trọng

GD&TĐ - Phụ nữ là phái đẹp, chiếm già nửa trong xã hội. Thời hiện đại, họ ngày càng có vị trí quan trọng, có nhiều thành đạt trong cuộc sống.