#miền bắc

10 kết quả phù hợp

Miền Bắc âm u nhiều ngày tới

Miền Bắc âm u nhiều ngày tới

Do tác động của không khí lạnh biến tính và lệch đông, sau đó là cao áp lạnh tăng cường, các tỉnh miền Bắc sẽ có nhiều ngày âm u, sương mù.