#mang thai

45 kết quả phù hợp

Sản phụ mang 3 thai cùng trứng được mổ đẻ thành công. Ảnh: BVCC.

Rủi ro khi mang thai 3 cùng trứng

GD&TĐ - Những biến chứng có nguy cơ gia tăng ở ca mang thai 3 cùng trứng, bao gồm: Tăng huyết áp và tiền sản giật; nhau tiền đạo; đẻ non và sẩy thai...