#mầm non

184 kết quả phù hợp

Nhiều trường mầm non ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Ảnh NT.

Đưa công nghệ vào giáo dục mầm non

GD&TĐ - Để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, nhiều trường đã chú trọng vào công tác chuyển đổi số, ứng dụng CNTT để giảng dạy và quản lý.