#Lưu Bị

3 kết quả phù hợp

Diễn viên Vu Hòa Vỹ trong vai Lưu Bị (Tân Tam Quốc 2010). Ảnh: ITN.

Lưu Bị có râu không?

GD&TĐ - Qua những truyện tranh Tam Quốc diễn nghĩa, hay tranh minh họa in trong các bản dịch, độc giả hình dung Lưu Bị có râu thưa ba chòm.