#khai hội chùa Hương

4 kết quả phù hợp

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng phát biểu.

Hà Nội dừng tổ chức tất cả các lễ hội xuân

GD&TĐ - Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng yêu cầu xử lý nghiêm các quán cafe, quán nước vỉa hè, hàng quán cạnh di tích vi phạm phòng dịch. Đặc biệt nêu rõ thành phố đã chỉ thị dừng tất cả các lễ hội đầu năm...