#kết thúc chương trình học

1 kết quả phù hợp

Từ ngày 6/4, tất cả học sinh Hà Nội đã đi học trở lại

Hà Nội không kéo dài thời gian năm học 2021-2022

GD&TĐ - Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định sẽ không kéo dài thời gian năm học 2021-2022 như một số thông tin đã đăng tải. Thời gian kết thúc năm học trước ngày 31/5.