#Hỗ trợ

163 kết quả phù hợp

Minh họa/INT

Của cho là của… nợ

GD&TĐ - Nhiều hộ nông dân ở Nghệ An đang phàn nàn việc họ được hỗ trợ cá giống để phục hồi sản xuất do thiệt hại trong đợt lũ năm 2022.