#Giáo sư Nguyễn Quốc Trị

1 kết quả phù hợp

Giáo sư Trần Quốc Trị (thứ tư từ trái qua) là hậu duệ đời thứ 3 của quan đại thần Nguyễn Văn Tường.

Tập sách minh oan cho đại thần triều Nguyễn

Giáo sư Nguyễn Quốc Trị - tác giả tập sách đã tìm tòi, đối chiếu, phân tích và đưa ra ánh sáng vai trò lịch sử của một nhân vật hàng đầu triều Nguyễn từng bị lịch sử khuất lấp.