#Giải thưởng Sao Khuê 2021

3 kết quả phù hợp

Số lượng Giải thưởng Sao Khuê 2021 đạt kỷ lục sau 17 năm tổ chức

Giải thưởng Sao Khuê 2021 lập “kỷ lục”

GD&TĐ - Sau 3 vòng đánh giá, Hội đồng giám khảo đã lựa chọn được 180 nền tảng, dịch vụ, giải pháp CNTT xuất sắc để Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA)  trao Giải thưởng Sao Khuê 2021.