Hỏi - Đáp: Đổi mới căn bản toàn diện GD-ĐT

Lộ trình đổi mới giáo dục phổ thông

Lộ trình đổi mới giáo dục phổ thông

GD&TĐ - Lộ trình đổi mới giáo dục phổ thông sẽ được thực hiện như thế nào? Chỉ còn 2 năm nữa là tới mốc 2015, liệu thời gian này có đủ để các ban, ngành thực hiện đề án kịp tiến độ?

Hiểu đúng về dạy học tích hợp và dạy học phân hóa

Hiểu đúng về dạy học tích hợp và dạy học phân hóa

GD&TĐ - Nội dung đổi mới căn bản, toàn diện GD - ĐT đề cập đến hướng dạy học tích hợp ở những lớp học dưới và dạy học theo hướng phân hóa ở các lớp học trên. Vậy dạy học tích hợp và dạy học phân hóa là gì?