Cử tri với giáo dục

Chính sách từ thực tiễn

Chính sách từ thực tiễn

GD&TĐ - Sự kiện Văn phòng Chủ tịch nước công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố các luật vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7, trong đó có Luật Giáo dục đã nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội. Cử tri và nhân dân cả nước kỳ vọng, Luật GD năm 2019 sẽ tạo hành lang pháp lý cho việc xây dựng nền GD Việt Nam mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt.

Đổi mới giảng dạy Lịch sử trong trường phổ thông

Đổi mới giảng dạy Lịch sử trong trường phổ thông

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương gửi tới trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, đề nghị tăng cường và đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn Lịch sử trong các trường phổ thông.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ giải đáp nhiều vấn đề về giáo dục được cử tri quan tâm

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ giải đáp nhiều vấn đề về giáo dục được cử tri quan tâm

GD&TĐ - Sáng ngày 1/7, tại TP Quy Nhơn (Bình Định), Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cùng đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang TP Quy Nhơn. Tại buổi tiếp xúc, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã giải đáp những thắc mắc của cử tri trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Triển khai đồng bộ giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT

Triển khai đồng bộ giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT

GD&TĐ - Cử tri thành phố Hải Phòng đề nghị Chính phủ cần xây dựng một chiến lược cụ thể về giáo dục (GD), cần thiết phải thành lập một Hội đồng tư vấn cải cách GD, gồm nhiều chuyên gia trong và ngoài nước tham mưu giúp Chính phủ định hình và xây dựng chiến lược GD dài hơi, hiệu quả trong tương lai.

Thực hiện đánh giá với giáo viên trường công lập

Thực hiện đánh giá với giáo viên trường công lập

GD&TĐ - Cử tri tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị các bộ, ngành liên quan phối hợp xem xét quy định giáo viên đánh giá, kiểm điểm, xếp loại 2 lần/năm (một lần theo quy định của Bộ GD&ĐT, một lần theo quy định của Bộ Nội vụ) ảnh hưởng đến thời gian giảng dạy của giáo viên và khó khăn cho công tác lưu trữ các Phiếu đánh giá giáo viên tại các nhà trường; xem xét tích hợp việc đánh giá theo quy định của Bộ Nội vụ và Bộ GD&ĐT để tránh phải kiểm điểm, đánh giá 2 lần.

Giải pháp giảm bất cập về cơ cấu trình độ lao động được đào tạo

Giải pháp giảm bất cập về cơ cấu trình độ lao động được đào tạo

GD&TĐ - Cử tri thành phố Đà Nẵng đặt câu hỏi: Trong những năm tiếp theo, Chính phủ sẽ có những biện pháp gì để quản lý hoạt động đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, giảm những bất cập về cơ cấu trình độ lao động được đào tạo cũng như cơ cấu ngành nghề đào tạo hiện nay?