Cử tri với giáo dục

Đổi mới giáo dục là phải dạy cho học sinh làm được gì sau khi học

Đổi mới giáo dục là phải dạy cho học sinh làm được gì sau khi học

GD&TĐ - Ngày 15/10, tại huyện Tây Sơn (Bình Định), đã diễn ra Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Tham dự Hội nghị có Đại biểu Quốc hội Phùng Xuân Nhạ - UVBCHTW Đảng – Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, bà Lý Tiết Hạnh – TUV – Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định cùng đông đảo cử tri là hưu trí, cán bộ, giáo viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang huyện Tây Sơn.

Giáo viên chủ động trong xây dựng giáo án

Giáo viên chủ động trong xây dựng giáo án

GD&TĐ - Cử tri thành phố Đà Nẵng kiến nghị cần quy định cho phép giáo viên tự soạn giáo án, miễn sao đảm bảo hiệu quả, không nên bắt buộc theo giáo án chuẩn làm giảm khả năng sáng tạo của giáo viên.

Giáo dục đạo đức qua các môn học

Giáo dục đạo đức qua các môn học

GD&TĐ - Liên quan đến đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, cử tri tỉnh Thái Bình đề nghị cần chú trọng giáo dục công dân, giáo dục nhân cách, đạo đức trong nhà trường để đào tạo những thế hệ trẻ trong giai đoạn tới vừa có đức, vừa có tài, tích cực tham gia cống hiến, xây dựng đất nước.

Chuẩn hóa chức danh và tiêu chuẩn đối với giảng viên

Chuẩn hóa chức danh và tiêu chuẩn đối với giảng viên

GD&TĐ - Cử tri tỉnh Đồng Tháp thống nhất và đề nghị đẩy mạnh việc tự chủ cho các cơ sở giáo dục ĐH trên cơ sở phù hợp với các luật có liên quan (Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công...). Đề nghị chuẩn hóa chức danh và tiêu chuẩn đối với giảng viên các cơ sở giáo dục ĐH giữa luật và các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật.

Về định hướng chiến lược đào tạo giáo viên

Về định hướng chiến lược đào tạo giáo viên

Về định hướng chiến lược đào tạo giáo viên: Cử tri kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có chiến lược đào tạo, hoạch định rõ lộ trình, tính toán cân đối nhu cầu đào tạo sinh viên ngành sư phạm và sử dụng giáo viên để có chính sách quan tâm ưu tiên đào tạo đội ngũ giáo viên có số lượng hợp lý, chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục - đào tạo;