Cử tri quan tâm đến giáo dục

Có chương trình riêng cho HS yếu kém?

Có chương trình riêng cho HS yếu kém?

GD&TĐ - Một số cử tri nêu kiến nghị Bộ GD&ĐT xem xét, nghiên cứu có chương trình giảng dạy dành riêng cho HS yếu kém ở các cấp học để HS đảm bảo nền kiến thức cơ bản giúp các em có thể theo kịp chương trình học và không bỏ học giữa chừng, tránh việc giảng dạy chạy theo thành tích, hiệu quả thiết thực không cao, không mang lại động lực cho người học.

Cử tri quan tâm tới quy hoạch mạng lưới trường Đại học

Cử tri quan tâm tới quy hoạch mạng lưới trường Đại học

GD&TĐ - Một số cử tri nêu kiến nghị về việc quy hoạch lại mạng lưới các trường ĐH trên phạm vi cả nước và có chiến lược ngành nghề đào tạo ở các trường ĐH cho phù hợp với nhu cầu xã hội trong thời kỳ hội nhập, tránh tình trạng sinh viên ra trường không có việc làm, gây lãng phí cho gia đình và xã hội, đặc biệt là ngành sư phạm.

Cử tri quan tâm đến giáo dục

Cử tri quan tâm đến giáo dục

GD&TĐ - Tại Văn bản số 796/BGDĐT-VP gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, Bộ GD&ĐT cho biết đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương do Văn phòng Chính phủ chuyển đến tại Văn bản số 810/VPCP-QHĐP.