#đừng như thầy bói xem voi

1 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Đừng như thầy bói xem voi

GD&TĐ - Vấn đề chức danh nghề nghiệp (CDNN) giáo viên (GV) cần được hiểu trong một hệ thống tổng thể chung của ngành cũng như viên chức các ngành, lĩnh vực khác; nếu không sẽ chỉ như thầy bói xem voi.