#đơn vị sự nghiệp công lập

5 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Điều kiện dự thi tuyển dụng viên chức giáo viên tiểu học

GD&TĐ - * Hỏi: Tôi có tốt nghiệp ngôn ngữ Anh, Trường ĐH Hà Nội. Trước đó tôi có bằng cao đẳng sư phạm tiểu học. Xin hỏi, tôi có đủ điều kiện dự thi Kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên tiểu học không? Lê Minh Thảo (minhthao***@gmail.com)