#ĐBQH khóa XV

3 kết quả phù hợp

Văn phòng Chính phủ giới thiệu 2 ứng cử viên ĐBQH

Văn phòng Chính phủ giới thiệu 2 ứng cử viên ĐBQH

100% cử tri Văn phòng Chính phủ có mặt tại Hội nghị tín nhiệm và biểu quyết thông qua danh sách 2 ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV là đồng chí Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Phạm Bình Minh.