#dấu hiệu của người cô đơn

1 kết quả phù hợp

5 biểu hiện chứng tỏ bạn đang rất cô đơn

5 biểu hiện chứng tỏ bạn đang rất cô đơn

Giữa chốn đông người, bạn không muốn tham gia vào bất cứ câu chuyện nào, của bất cứ ai. Dù mọi người có nói gì, bạn cũng mặc kệ. Ngay cả khi ai đó kể chuyện cười, bạn cũng không thấy vui vẻ.