#đại Tây Dương

5 kết quả phù hợp

Quần đảo Tristan da Cunha, nơi có hệ động vật phong phú.

Khu bảo tồn biển lớn nhất Đại Tây Dương

GD&TĐ - Vùng biển xung quanh một trong những hòn đảo có người ở xa nhất thế giới, nằm giữa Nam Đại Tây Dương, theo quy hoạch sẽ trở thành khu vực biển được bảo vệ lớn thứ tư trên thế giới và lớn nhất Đại Tây Dương.