#Đại học Tây Nguyên

4 kết quả phù hợp

Hội thảo Khoa học quốc tế lần thứ 4 về Kinh tế, Kinh doanh và Tài chính năm 2022 tổ chức tại Đại học Kinh tế, Đại học Huế.

Thúc đẩy phát triển kinh tế, kinh doanh và tài chính trong dịch Covid và ảnh hưởng xung đột Nga và Ukraine

GD&TĐ - Kết quả nghiên cứu về các chính sách kinh tế, tài chính, thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tại Hội thảo với mong muốn góp phần vào việc thúc đẩy phát triển về Kinh tế, Kinh doanh và Tài chính trong bối cảnh đại dịch Covid 19 và ảnh hưởng từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.