#cử tri đi bầu cử

4 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Bây giờ là lúc…

GD&TĐ - Bây giờ là lúc các đại biểu vừa trúng cử vào Quốc hội và HĐND các cấp thực hiện lời cam kết của mình với cử tri.