#công tác nhân sự

26 kết quả phù hợp

Chuyển động nhân sự cấp cao năm 2020

Chuyển động nhân sự cấp cao năm 2020

Những chuyển động nhân sự cấp cao năm 2020 ghi nhận việc chuyển giao thế hệ lãnh đạo, với hàng loạt gương mặt 7X được bầu giữ các vị trí quan trọng.