#công dân ưu tú

3 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Hội tụ những tinh hoa

GD&TĐ - Trong hai ngày 9 và 10/12, tại Hà Nội diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc. Trên 2.000 đại biểu, là những tinh hoa, được chọn lọc từ Đại hội Thi đua yêu nước ở các cơ sở trên toàn quốc đã tụ hội về đây.