#con em chưa được tiêm vắc-xin phòng Covid-19

1 kết quả phù hợp