#Chuyển nhượng

8 kết quả phù hợp

Giá đất theo thị trường thực tế tại TPHCM cao hơn rất nhiều khung giá đất Chính phủ quy định.

TPHCM kiến nghị bỏ quy định về khung giá đất

GD&TĐ - UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên & Môi trường kiến nghị xem xét giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong việc xác định, thẩm định nghĩa vụ tài chính trên địa bàn.