#chức danh nghề nghiệp

36 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa ITN.

Quyết sách nhiều ý nghĩa

GD&TĐ - Những chính sách mới theo Thông tư 08 còn kỳ vọng tăng sức hấp dẫn để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành sư phạm.
Ảnh minh họa: INT

Gỡ khó xếp lương giáo viên

GD&TĐ - Từ ngày 30/5/2023, giáo viên sẽ được xếp lương tương ứng với hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) được bổ nhiệm.