#Càn Lăng

2 kết quả phù hợp

Sự thật "kinh hoàng" bên trong lăng mộ Võ Tắc Thiên

Sự thật "kinh hoàng" bên trong lăng mộ Võ Tắc Thiên

Nhiều người cho rằng, lăng mộ của nữ hoàng Trung Quốc Võ Tắc Thiên nhất định sẽ có hàng vạn thư tịch, danh họa. Tuy nhiên, một số người khác cho rằng, nơi đặt quan tài của vị nữ hoàng này có thể chứa tới 800 tấn châu báu, của cải.