#bồi dưỡng viên chức

2 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Thay đổi phải từ gốc

Câu chuyện về bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập trở thành vấn đề nóng, thu hút sự quan tâm, bình luận nhiều chiều của dư luận trong thời gian vừa qua.