#biểu giá bán lẻ điện

1 kết quả phù hợp

 Đề xuất biểu giá bán lẻ điện mới

Đề xuất biểu giá bán lẻ điện mới

Bộ Công Thương đã chính thức đưa ra dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện để sửa đổi Quyết định 28/2014.