#biến cố của cuộc đời

1 kết quả phù hợp

Nhà thơ Đào Phi Cường.

Cho đời mùa yêu

GD&TĐ - Suốt thời tuổi trẻ, Đào Phi Cường sống ở nước Pháp. Anh vừa trở về nước một thời gian, sống bình dị và làm thơ.