#áo dài

28 kết quả phù hợp

Thiếu nữ Hà Nội trong trang phục áo dài Lemur.

Người thiết kế chiếc áo dài đầu tiên

GD&TĐ - Áo dài truyền thống đã trải qua rất nhiều thời kì phát triển, từ áo giao lĩnh, tứ thân, ngũ thân… Áo dài Lemur Cát Tường ra đời đã phân định phụ nữ nước ta - nước ngoài.