#30/4 và 1/5

1 kết quả phù hợp

Cấp CCCD cho người dân Thủ đô.

Hà Nội làm CCCD gắn chíp xuyên lễ 30/4 -1/5

GD&TĐ - Dịp nghỉ lễ Ngày Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động (30/4 và 1/5), Công an TP. Hà Nội vẫn duy trì làm căn cước công dân (CCCD) gắn chíp tại Công an các quận, huyện, thị xã và các điểm lưu động...