#132 năm ngày sinh nhật Bác

2 kết quả phù hợp

Bác Hồ trong con mắt nhà sử học Anh

Bác Hồ trong con mắt nhà sử học Anh

Nhà sử học John Callow nhận định: Trong quá trình bôn ba, Bác Hồ đã học được nhiều bài học quý báu nhằm thay đổi cuộc sống cho người dân Việt Nam tốt đẹp hơn....