Hiệu quả Chương trình SEQAP

Những bài học quý báu từ Chương trình SEQAP

Những bài học quý báu từ Chương trình SEQAP

GD&TĐ - Học sinh được nâng cao kĩ năng giao tiếp, kĩ năng tự phục vụ, phát triển năng khiếu, sở trường cá nhân, … là một trong những kết quả đáng mừng sau khi triển khai Chương trình đảm bảo chất lượng Giáo dục trường học tại Sở GD&ĐT tỉnh Bến Tre.

SEQAP góp phần tăng lượng và chất đội ngũ giáo viên tiểu học

SEQAP góp phần tăng lượng và chất đội ngũ giáo viên tiểu học

GD&TĐ - Đào tạo bồi dưỡng giáo viên dạy môn chuyên biệt, giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số nhằm đáp ứng yêu cầu có đủ giáo viên các môn học cho trường tiểu học; đồng thời, thí điểm đào tạo giáo viên trình độ trên ĐH thành các chuyên gia về giáo dục tiểu học là một trong những nhiệm vụ của Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP).

Sóc Trăng: SEQAP là đòn bẩy phát triển giáo dục

Sóc Trăng: SEQAP là đòn bẩy phát triển giáo dục

GD&TĐ - Với lộ trình 6 năm triển khai thực hiện SEQAP, Sở GD&ĐT Sóc Trăng tự tin và kỳ vọng khi dự án kết thúc, các trường thụ hưởng dự án vẫn sẽ duy trì bền vững các thành quả đạt được, mang kinh nghiệm và những bài học quý vận dụng tốt tại các trường ngoài SEQAP.

Tác động mạnh mẽ từ một chương trình giáo dục

Tác động mạnh mẽ từ một chương trình giáo dục

GD&TĐ - Báo cáo tổng kết Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP 2010 - 2016) cho thấy, Chương trình này không chỉ đạt hiệu quả, hiệu suất cao mang lại lợi ích lâu dài đối với giáo dục tiểu học nói riêng, cũng như GD&ĐT nói chung.

Những bài học quý từ một chương trình giáo dục

Những bài học quý từ một chương trình giáo dục

GD&TĐ - Sau 7 năm thực hiện, Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) đã hoàn thành và vượt mức mục tiêu đề ra, hỗ trợ đắc lực cho phát triển chính sách, kế hoạch hành động và giải pháp nhằm thực hiện thành công Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Nhiều bài học có giá trị thực tiễn cũng được rút ra trong quá trình triển khai Chương trình ý nghĩa này.
 

Tác động lan tỏa từ sự hỗ trợ của SEQAP

Tác động lan tỏa từ sự hỗ trợ của SEQAP

GD&TĐ - Sự hỗ trợ của Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) trong nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị cho dạy học cả ngày có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy chính quyền và cộng đồng ở các địa phương huy động nhiều nguồn đầu tư cho giáo dục tiểu học, dù tham gia hay không tham gia SEQAP.