back

Báo Giáo dục và Thời đại Online E-magazine

Vào 13 tháng Giêng (Âm lịch) hàng năm, người dân làng La Phù làm lễ rước 'ông lợn' ra đình để dâng tế thành hoàng làng.

Lễ rước 'ông lợn' của người dân làng La Phù nhằm tưởng nhớ công ơn của Tĩnh Quốc Tam Lang dưới thời Hùng Duệ Vương thứ 6, đã có công đánh giặc gìn giữ bờ cõi.

Theo tương truyền, mỗi lần chuẩn bị lên đường đánh giặc, ông lại mổ lợn khao quân. Mỗi lần như vậy, người dân trong làng mang lợn đến dâng. Sau này, người dân La Phù tôn ông làm thành hoàng làng và vẫn giữ tục dâng tế lợn để tưởng.

Xuyên đêm rước 17 'ông lợn' khổng lồ ở La Phù ảnh 1
Việc trang trí 'ông lợn' sẽ kéo dài trong khoảng từ 2 đến 3 tiếng và đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo tay.
Xuyên đêm rước 17 'ông lợn' khổng lồ ở La Phù ảnh 2
Điều đặc biệt, lớp áo choàng chính là lớp mỡ được bóc ra từ 'ông lợn'.
Xuyên đêm rước 17 'ông lợn' khổng lồ ở La Phù ảnh 3Xuyên đêm rước 17 'ông lợn' khổng lồ ở La Phù ảnh 4Xuyên đêm rước 17 'ông lợn' khổng lồ ở La Phù ảnh 5Xuyên đêm rước 17 'ông lợn' khổng lồ ở La Phù ảnh 6
'Ông lợn khi cho lên kiệu để tế lễ có dáng và da càng đẹp thì dân làng tin rằng trong năm ấy sẽ gặp những điều thuận lợi khi làm ăn và ngược lại'.
Xuyên đêm rước 17 'ông lợn' khổng lồ ở La Phù ảnh 7

Trong tất cả công đoạn đều phải làm chỉnh chu và tận tâm.

Xuyên đêm rước 17 'ông lợn' khổng lồ ở La Phù ảnh 8Xuyên đêm rước 17 'ông lợn' khổng lồ ở La Phù ảnh 9Xuyên đêm rước 17 'ông lợn' khổng lồ ở La Phù ảnh 10Xuyên đêm rước 17 'ông lợn' khổng lồ ở La Phù ảnh 11
Những 'ông lợn' phục vụ cho lễ hội rước lợn La Phù được trang trí gồm nhiều vị trí như mũi, mắt, tai, đầu, đuôi và 4 chi.
Xuyên đêm rước 17 'ông lợn' khổng lồ ở La Phù ảnh 12

Những khâu trang trí được người dân trong làng làm cẩn thận, tỷ mỉ.

Xuyên đêm rước 17 'ông lợn' khổng lồ ở La Phù ảnh 13Xuyên đêm rước 17 'ông lợn' khổng lồ ở La Phù ảnh 14Xuyên đêm rước 17 'ông lợn' khổng lồ ở La Phù ảnh 15Xuyên đêm rước 17 'ông lợn' khổng lồ ở La Phù ảnh 16
Tất cả các xe rước đều có biển tên ghi tên thôn, xóm.
Xuyên đêm rước 17 'ông lợn' khổng lồ ở La Phù ảnh 17Xuyên đêm rước 17 'ông lợn' khổng lồ ở La Phù ảnh 18Xuyên đêm rước 17 'ông lợn' khổng lồ ở La Phù ảnh 19Xuyên đêm rước 17 'ông lợn' khổng lồ ở La Phù ảnh 20

Đúng 18h, tất cả ' ông lợn' được đưa ra trục đường chính của làng, hướng về đình làng.

Ông Nguyễn Phan Đích, Trưởng ban Khánh tiết Lễ hội xã La Phù cho biết: Ngày trước 6 giáp thì có 6 lễ, hiện tại sau cải cách ruộng đất, xã La Phù có khoảng 10 thôn thì dâng 10 lễ, các ông lợn lúc đó nặng 60kg đến 70kg.

Hiện tại nhân khẩu tăng lên và đời sống ấm no, nhân dân ngày một có điều kiện, số lễ tăng từ 12 rồi 15 và giờ là 17 lễ. Đáng chú ý là 1 mâm lễ bây giờ bằng 3 mâm lễ ngày xưa, thậm chí có những lễ nặng (ông lợn) từ 230 kg đến 240 kg. Ông Đích cho biết thêm.

Xuyên đêm rước 17 'ông lợn' khổng lồ ở La Phù ảnh 21

Theo lệ làng, hàng năm sẽ có 6 lễ được đưa vào cung, bởi ngày xưa chỉ có 6 giáp thì chỉ 6 lễ mới được đưa vào cấm cung. Những lễ còn lại sẽ đặt ở ngoài.

Xuyên đêm rước 17 'ông lợn' khổng lồ ở La Phù ảnh 22Xuyên đêm rước 17 'ông lợn' khổng lồ ở La Phù ảnh 23Xuyên đêm rước 17 'ông lợn' khổng lồ ở La Phù ảnh 24Xuyên đêm rước 17 'ông lợn' khổng lồ ở La Phù ảnh 25
Năm nay ông lợn nặng nhất là 240 kg, nhẹ nhất 157 kg.
Xuyên đêm rước 17 'ông lợn' khổng lồ ở La Phù ảnh 26
Lễ rước 'ông lợn' kéo dài trong 2 giờ, đi qua con đường dẫn tới đình làng.
Xuyên đêm rước 17 'ông lợn' khổng lồ ở La Phù ảnh 27
Việc tế lễ thành hoàng làng sẽ được thực hiện từ lúc 21 giờ đến 1 - 2 giờ sáng.
Xuyên đêm rước 17 'ông lợn' khổng lồ ở La Phù ảnh 28
Sau khi tế lễ, tới sáng ngày hôm sau, 17 'ông lợn' sẽ được đưa về các thôn, xóm để chia cho người dân.