Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra lạm thu

Hải Bình - 22/04/2019, 15:29 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Trong đó lưu ý thực hiện công khai về cam kết chất lượng GD&ĐT, các điều kiện về bảo đảm chất lượng và thu chi tài chính theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GD&ĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Tuyệt đối cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định.

Theo quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT, Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, không được thu các khoản: bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Việc tiếp nhận các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng tại các cơ sở giáo dục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Sở GD&ĐT nhấn mạnh: Thu, chi, sử dụng nguồn ngân sách đúng mục đích, hiệu quả, đảm bảo chế độ theo quy định, xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục đã để xảy ra tình trạng lạm thu.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

  • Gia Long - 10:21 02/05/2019

    Nhất trí với nội dung chỉ đạo trên, xong ai là người kiểm tra giám sát các khoản thu trên khi trường thu các khoản thu không viết phiếu.? Sở GD nên công khai các khoản thu không nên viện dẫn thông tư làm gì người dân có đc tiếp cận các thông tư đó đâu.

Xem thêm

Xem thêm