Bản in

Xả xì trét

Thứ Hai, 18/3/2019 06:25

Xung quanh ta luôn có những con người “ăn hại” thế này

Có những con người cứ hễ đụng tay vào việc gì là y như rằng sẽ hỏng ngay việc đấy.
 

Theo Dân việt