Bản in

Xả xì trét

Thứ Năm, 18/4/2019 15:15

Xem những hình ảnh này, còn ai dám nghịch dại?

Cũng chỉ vì thích nghịch dại mà xảy ra những tình huống gặp nạn "dở cười dở mếu" như thế này.
 

Theo Dân việt