Bản in

Xả xì trét

Thứ Ba, 30/7/2019 21:13

Xế hộp bị cảnh cáo vì đỗ chắn lối đi

Chiếc xe bị viết cảnh cáo lên capo.Chiếc xe bị viết cảnh cáo lên capo.

'Không đỗ xe ở đây' được viết đầy trên nắp capo và cả thân xe.
Phần cửa và thân xe cũng không thoát.

Phần cửa và thân xe cũng không thoát.

Xe đỗ chắn lối đi chung.

Xe đỗ chắn lối đi chung.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm